• Bangkok Adrenaline Imdb

  • Comments on this subtitle (1)

    • 6/9/2010 8:09 PM
      mp3sony (Owner)

      phim này mình translate sub từ Arabic sang English, sau đó mới dịch + nghe thêm trong phim, có thể sẽ có vài câu sai sót, nhưng đảm bảođược 90% sub đúng :D