• Liberation (Освобождение - Osvobozhdenie) Imdb

 • Comments on this subtitle (2)

  • 11/9/2009 8:04 AM
   quick (Owner)

    

    Có một lỗi nhỏ ở cuối phụ đề tập 5 (câu 457), mọi người sửa lại giúp như sau:

   - Sau câu (làm theo bản tiếng Nga và Tây ban nha) nhấn Enter cho cách 1 dòng.

   - Sửa 01:06:56,580 --> 01:056:58,360 thành 01:06:56,580 --> 01:06:58,360


    

   457
   01:06:46,011 --> 01:06:55,693
   Phụ đề Việt: © quickTM bitvn.net ®
   (làm theo bản tiếng Nga và Tây ban nha)

   435
   01:06:56,580 --> 01:06:58,360
   (Beethoven - Symphony số 5)

  • 11/11/2009 5:44 AM

    Good job , thanks .

   Bộ này xem hồi còn nhỏ trên VTV , giờ xem lại vẫn còn nhớ một số tình tiết .