• The Walking Dead - Second Season Imdb

 • Comments on this subtitle (4)

  • 2/13/2012 11:10 AM

   Làm phát tem mở hàng tiếp cho ss02

   <3

  • 2/13/2012 11:42 AM

   Thank you so much

  • 2/13/2012 5:22 PM

   Oaaa! cuối cùng đã ra tiếp T8, phim này đúng là đáng chờ đợi mà, thanks ^^

  • 2/15/2012 9:36 AM

   Mấy bộ mà các bạn làm sub xong  gần như ngay tắp lự. Thán phục thât. Và cũng vô cùng cảm ơn.