Subtitles for

Poster

A City of Sadness (悲情城市 / Bei qing cheng shi) Imdb Flag

  • Year: 1989
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic A City of Sadness (悲情城市 / Bei qing cheng shi) 23.980 FPS 1   Le Samourai
 
Bengali City.of.Sadness.1989.DVDRip.DivX.AC3.2.1ch-Cyndi   Moshiur Shuvo
📝 কিছু সিনেমা আছে যা আপনি একবার দেখবেন কিন্তু চিরজীবন তার ঘোর থেকে যাবে,চিরজীবন তার মুগ্ধতা তাজা থেকে যাবে। 🎬 A City of Sadness সেইধরনের সিনেমা গুলোর মধ্যে একটি। ৪০ দশকের White Terror এর উপর নির্মিত। ঐতিহাসিক গল্প নিয়ে নির্মিত হলেও মুভিটা বোঝাটা খুব সহজ কারণ মুভির ভাষা এবং কথা গুলো সাধারণ মানুষের। 📀 সিনেমা ডাউনলোড লিংকঃ drive.google.com/open?id=1SkIAfX8n0rP67OPnPnjAc8gqTLlqvN1NBw 
Bengali City.of.Sadness.1989.DVDRip.DivX.AC3   Moshiur Shuvo
📝 কিছু সিনেমা আছে যা আপনি একবার দেখবেন কিন্তু চিরজীবন তার ঘোর থেকে যাবে,চিরজীবন তার মুগ্ধতা তাজা থেকে যাবে। 🎬 A City of Sadness সেইধরনের সিনেমা গুলোর মধ্যে একটি। ৪০ দশকের White Terror এর উপর নির্মিত। ঐতিহাসিক গল্প নিয়ে নির্মিত হলেও মুভিটা বোঝাটা খুব সহজ কারণ মুভির ভাষা এবং কথা গুলো সাধারণ মানুষের। 📀 সিনেমা ডাউনলোড লিংকঃ drive.google.com/open?id=1SkIAfX8n0rP67OPnPnjAc8gqTLlqvN1NBw 
Bengali Bei qing cheng shi 1989 SD DVD x264 Bengali   Moshiur Shuvo
📝 কিছু সিনেমা আছে যা আপনি একবার দেখবেন কিন্তু চিরজীবন তার ঘোর থেকে যাবে,চিরজীবন তার মুগ্ধতা তাজা থেকে যাবে। 🎬 A City of Sadness সেইধরনের সিনেমা গুলোর মধ্যে একটি। ৪০ দশকের White Terror এর উপর নির্মিত। ঐতিহাসিক গল্প নিয়ে নির্মিত হলেও মুভিটা বোঝাটা খুব সহজ কারণ মুভির ভাষা এবং কথা গুলো সাধারণ মানুষের। 📀 সিনেমা ডাউনলোড লিংকঃ drive.google.com/open?id=1SkIAfX8n0rP67OPnPnjAc8gqTLlqvN1NBw 
Bengali A.City.of.Sadness.1989.SD.DVD.x264.AC3-TBB   Moshiur Shuvo
📝 কিছু সিনেমা আছে যা আপনি একবার দেখবেন কিন্তু চিরজীবন তার ঘোর থেকে যাবে,চিরজীবন তার মুগ্ধতা তাজা থেকে যাবে। 🎬 A City of Sadness সেইধরনের সিনেমা গুলোর মধ্যে একটি। ৪০ দশকের White Terror এর উপর নির্মিত। ঐতিহাসিক গল্প নিয়ে নির্মিত হলেও মুভিটা বোঝাটা খুব সহজ কারণ মুভির ভাষা এবং কথা গুলো সাধারণ মানুষের। 📀 সিনেমা ডাউনলোড লিংকঃ drive.google.com/open?id=1SkIAfX8n0rP67OPnPnjAc8gqTLlqvN1NBw 
Bengali A City of Sadness Bei qing cheng shi 1989.Bn   Moshiur Shuvo
📝 কিছু সিনেমা আছে যা আপনি একবার দেখবেন কিন্তু চিরজীবন তার ঘোর থেকে যাবে,চিরজীবন তার মুগ্ধতা তাজা থেকে যাবে। 🎬 A City of Sadness সেইধরনের সিনেমা গুলোর মধ্যে একটি। ৪০ দশকের White Terror এর উপর নির্মিত। ঐতিহাসিক গল্প নিয়ে নির্মিত হলেও মুভিটা বোঝাটা খুব সহজ কারণ মুভির ভাষা এবং কথা গুলো সাধারণ মানুষের। 📀 সিনেমা ডাউনলোড লিংকঃ drive.google.com/open?id=1SkIAfX8n0rP67OPnPnjAc8gqTLlqvN1NBw 
Bengali A City of Sadness 1989 SD DVD x264 Bengali   Moshiur Shuvo
📝 কিছু সিনেমা আছে যা আপনি একবার দেখবেন কিন্তু চিরজীবন তার ঘোর থেকে যাবে,চিরজীবন তার মুগ্ধতা তাজা থেকে যাবে। 🎬 A City of Sadness সেইধরনের সিনেমা গুলোর মধ্যে একটি। ৪০ দশকের White Terror এর উপর নির্মিত। ঐতিহাসিক গল্প নিয়ে নির্মিত হলেও মুভিটা বোঝাটা খুব সহজ কারণ মুভির ভাষা এবং কথা গুলো সাধারণ মানুষের। 📀 সিনেমা ডাউনলোড লিংকঃ drive.google.com/open?id=1SkIAfX8n0rP67OPnPnjAc8gqTLlqvN1NBw 
English City.of.Sadness.1989.DVDRip.DivX.AC3   mrisaiful
Extract from Source, Perfect Timing 
English A City of Sadness Bei qing cheng shi 1989.EN 1   fickfotze
spellchecked 
English A City of Sadness (悲情城市 / Bei qing cheng shi) 23.976 FPS 3   Anonymous
 
Farsi/Persian A City of Sadness (1989)   AMIR_HOSSEIN7
فرمت sub/idx با من در ارتباط باشید monsefiamirhossein@yahoo.com 
Korean City.of.Sadness.1989.DVDRip   korsubtitle
비정성시 
Vietnamese A City of Sadness 1989 DVD5 DD2.0 x264-TBB   anvietcanh
bản dịch sưu tầm trên WEB 
Vietnamese A City of Sadness 1989   GKKD
Phụ đề thực hiện bởi Hội những người thích phim kinh điển (FB.com/RedefineTheClassics). Link tải: https://www.tenlua.vn/download/0137e62de1026c06143b/a-city-of-sadness-1989