Subtitles for

Poster

The Jewel in the Crown (Dong Yi / 동이) Imdb Flag

  • Year: 2010
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic DONG.YI.HD.720P.HAN.ALL EPISODE.COMPLETE   YOUNG-F.SUB
نسخة متوافقة مع KMPLAYER Dong Yi.HDTV.X264.720p-HAN Dong Yi (2010) 720p Complete https://www.asiatorrents.me/index.php?page=torrent-details&id=9e0a7958e38aee26efc41c2a7a0e6059ebaacd2c نشكر جزيل الشكر المترجمين المشرفين على هذا المسلسل القدير على الدقة الشديدة في صياغة الترجمة و تدقيقها تحيات من YOUNG-F.SUB 
Arabic Dong.Yi.E09.100419.HDTV.XviD-HAN   sondosbahrain
الحلقة التاسعة 
Arabic dong yi جميع الحقوق محفوظه White chocolate @coffeprince.com   YOUNG-F.SUB
نسخة متوافقة مع KMPLAYER Dong Yi.HDTV.X264.720p-HAN Dong Yi (2010) 720p Complete https://www.asiatorrents.me/index.php?page=torrent-details&id=9e0a7958e38aee26efc41c2a7a0e6059ebaacd2c نشكر جزيل الشكر المترجمين المشرفين على هذا المسلسل القدير على الدقة الشديدة في صياغة الترجمة و تدقيقها تحيات من YOUNG-F.SUB 
Arabic Dong Yi Ep31-60 HDTV x264 720p-Han Complete Batch 30   S@M
Sub By: White Chocolate & بومكَرَّم 
Arabic Dong Yi Ep01-30 HDTV x264 720p-Han Complete Batch 30   S@M
Sub By: White Chocolate & بومكَرَّم 
Arabic Dong.Yi.2010.720p-HSN™ - 동이 (同伊) 60   Anoir1478
مرتبة و مدققة لغوياً (للترجمة) ، شكراً لفريق الترجمة |••| Font : https://app.box.com/s/j3ug6qgqewqx0zgxec5s |••| More : http://subscene.com/u/452925 
Armenian Dong.Yi.E04.100330.HDTV.XviD-HAN   AragatsHD
Պատմական Կորեական հեռուստասերիալ՝ Տիրուհի Դոն Ի 
Armenian Dong.Yi.E03.100329.HDTV.XviD-HAN   AragatsHD
Պատմական Կորեական հեռուստասերիալ՝ Տիրուհի Դոն Ի 
Armenian Dong.Yi.E02.100323.HDTV.XviD-HAN   AragatsHD
Պատմական Կորեական հեռուստասերիալ՝ Տիրուհի Դոն Ի 
Armenian Dong.Yi.E01.100322.HDTV.XviD-HAN   AragatsHD
Պատմական Կորեական հեռուստասերիալ՝ Տիրուհի Դոն Ի 
English 동이 Dong Yi.100913.HDTV.X264.720p-HSN. E51 until E60   Candy Dreams
This file contained Dong Yi episode 51 until episode 60. Credit goes to With s2.  
English 동이 Dong Yi.100322.HDTV.X264.720p-HAN. E01 until E50   Candy Dreams
This file contained Dong Yi episode 1 until episode 50. Credit goes to With s2. 
English 동이 Dong Yi Full episodes part 2   Candy Dreams
This file contained Dong Yi episode 51 until episode 60. Credit goes to With s2.  
English 동이 Dong Yi Full episodes part 1   Candy Dreams
This file contained Dong Yi episode 1 until episode 50. Credit goes to With s2. 
English 동이 Dong Yi e50-e60 end   kilobytes
Dong Yi e50-e60 end 
English 동이 Dong Yi e01-e49   kilobytes
Dong Yi e01-e49 
English 동이 Dong Yi 540p. Part 2 (E51 until E60)   Candy Dreams
This file contained Dong Yi episode 51 until episode 60. Credit goes to With s2.  
English 동이 Dong Yi 540p. Part 1 (E01 until E50)   Candy Dreams
This file contained Dong Yi episode 1 until episode 50. Credit goes to With s2. 
English Dong.Yi.E1-60 (Complete)   klseklse
Complete 1-60 episodes 
English Dong.Yi.E60.END.101012.HDTV.XViD-HANrel 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Dong.Yi.E59.101011.HDTV.XViD-HANrel 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Dong.Yi.E58.101005.HDTV.XViD-HANrel 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Dong.Yi.E57.101004.HDTV.XViD-HANrel 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Dong.Yi.E56.100928.HDTV.XViD-HANrel 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Dong.Yi.E55.100927.HDTV.XViD-HANrel 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Dong.Yi.E54.100921.HDTV.XViD-HANrel 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Dong.Yi.E53.100920.HDTV.XViD-HANrel 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Dong.Yi.E52.100914.HDTV.XViD-HANrel 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Dong.Yi.E51.100913.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Dong.Yi.E50.100907.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Dong.Yi.E49.100906.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Dong.Yi.E48.100831.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Dong.Yi.E47.100830.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Dong.Yi.E46.100824.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Dong.Yi.E45.100823.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Dong.Yi.E44.100817.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E43.100816.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E42.100810.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E41.100809.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E40.100803.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E39.100802.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E38.100727.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E37.100726.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E36.100720.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E35.100719.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E34.100713.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E33.100712.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E32.100706.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E31.100705.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E30.100629.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E29.100628.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E28.100622.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E27.100621.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E26.100615.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E25.100614.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E24.100608.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E23.100607.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E22.100601.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E21.100531.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E20.100525.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E19.100524.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E18.100518.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E17.100517.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E16.100511.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E15.100510.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E14.100504.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Dong.Yi.E13.100503.HDTV.XViD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Dong.Yi.E12.100427.HDTV.XviD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Dong.Yi.E11.100426.HDTV.XviD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E10.100420.HDTV.XviD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E09.100419.HDTV.XviD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E08.100413.HDTV.XviD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Dong.Yi.E07.100412.HDTV.XviD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English Dong.Yi.E06.100406.HDTV.XviD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E05.100405.HDTV.XviD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E04.100330.HDTV.XviD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E03.100329.HDTV.XviD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E02.100323.HDTV.XviD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It}  
English Dong.Yi.E01.100322.HDTV.XviD-HAN 1   riri13
Enjoy:):):) {Not mine I've just uploaded It} 
English 31-60 Full episode 1   habib8624
 
English 1-60 Full episode 1   habib8624
 
Farsi/Persian Dong.Yi.E59 450p 1   HoLlYsAw
HoLlYsAw .A مترجم (www.Tvcenter.cc) تیم ترجمه 
Farsi/Persian Dong.Yi.E58 450p 1   HoLlYsAw
HoLlYsAw .A مترجم (www.Tvcenter.cc) تیم ترجمه 
Farsi/Persian Dong.Yi.E56 450p 1   HoLlYsAw
HoLlYsAw .A مترجم (www.Tvcenter.cc) تیم ترجمه 
Farsi/Persian Dong.Yi.E51.450p 1   HoLlYsAw
HoLlYsAw .A مترجم (www.Tvcenter.cc) تیم ترجمه 
Farsi/Persian Dong Yi Persian Subtitle Episode 27 by Lord.M 1   armageddon67
من فقط بارگذاری کردم و دخالتی در زیرنویس نداشتم 
Farsi/Persian Dong Yi Episode 35 1   lord.m
 
Farsi/Persian Dong Yi Episode 33 1   lord.m
 
Farsi/Persian Dong Yi Episode 32 1   lord.m
 
Farsi/Persian Dong Yi Episode 31 1   lord.m
 
Farsi/Persian Dong Yi Episode 30 1   lord.m
 
Farsi/Persian Dong Yi Episode 29 1   lord.m
 
Farsi/Persian Dong Yi Episode 28 1   lord.m
 
Farsi/Persian Dong Yi Episode 27 1   lord.m
 
Farsi/Persian Dong Yi E54 450p 1   HoLlYsAw
HoLlYsAw .A مترجم (www.Tvcenter.cc) تیم ترجمه 
Farsi/Persian Dong Yi E53 450p 1   HoLlYsAw
HoLlYsAw .A مترجم (www.Tvcenter.cc) تیم ترجمه 
Farsi/Persian Dong Yi 2010 E 60 1   Rahpooyan
Translated By : heavenbird 
Farsi/Persian Dong Yi 2010 E 57 1   Rahpooyan
Translated By : Aryan-Translators Group 
Farsi/Persian Dong Yi 2010 E 55 1   Rahpooyan
ترجمه شده توسط سجاد 
Farsi/Persian Dong Yi 2010 E 51 1   Rahpooyan
ترجمه شده توسط سادا 
Farsi/Persian Dong Yi 2010 E 50 1   Rahpooyan
کاري از ma2010 
Farsi/Persian Dong Yi 2010 E 49 1   Rahpooyan
ترجمه شده توسط سجاد 
Farsi/Persian Dong Yi 2010 E 48 1   Rahpooyan
ترجمه شده توسط سجاد 
Farsi/Persian Dong Yi 2010 E 47 1   Rahpooyan
ترجمه شده توسط سجاد 
Farsi/Persian Dong Yi 2010 E 46 . 2 Version 1   Rahpooyan
Translated By : ArianTranslators & ma2010 
Farsi/Persian Dong Yi 2010 E 45 1   Rahpooyan
ترجمه شده توسط سجاد 
Farsi/Persian Dong Yi 2010 E 45 1   Rahpooyan
Translated By : Aryan-Translators Group 
Farsi/Persian Dong Yi 2010 E 44 1   Rahpooyan
ترجمه شده توسط سجاد 
Farsi/Persian Dong Yi 2010 E 43 1   Rahpooyan
ترجمه شده توسط سجاد 
Farsi/Persian Dong Yi 2010 E 42 1   Rahpooyan
ترجمه شده توسط سجاد 
Farsi/Persian Dong Yi 2010 E 41 1   Rahpooyan
ترجمه شده توسط سجاد 
Farsi/Persian Dong Yi 2010 E 40 1   Rahpooyan
ترجمه شده توسط سجاد 
Farsi/Persian Dong Yi 2010 E 39 1   Rahpooyan
ترجمه شده توسط سجاد 
Farsi/Persian Dong Yi 2010 E 38 1   Rahpooyan
Translated By : heavenbird 
Farsi/Persian Dong Yi 2010 E 37 1   Rahpooyan
Translated By : heavenbird 
Farsi/Persian Dong Yi 2010 E 36 1   Rahpooyan
Translated By : heavenbird 
Farsi/Persian Dong Yi Persian Subtitle Episode 26 by Lord.M 1   lord.m
 
French Dong Yi (동이)   copieur
 
Greek Dong Yi (Episodes 30-60)   Felicity
Η μετάφραση έγινε από το Viki.com 
Greek Dong Yi (Episodes 1-29)   Felicity
Η μετάφραση έγινε από το Viki.com 
Indonesian Dong.Yi.2010.720p.WEBRip-ALF   alfky
VIU WEBRip. Episode 01-60 TAMAT 
Indonesian Dong.Yi.E1-60 Complete 1   andirachmat
Complete 
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.60] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing Squad Indonesia Sub by rosika@IDWS Twitter: @rosikaonly  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.59] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing Squad Indonesia Sub by rosika@IDWS Twitter: @rosikaonly  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.58] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing Squad Indonesia Sub by rosika@IDWS Twitter: @rosikaonly  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.57] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing Squad Indonesia Sub by rosika@IDWS Twitter: @rosikaonly  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.56] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing Squad Indonesia Sub by rosika@IDWS Twitter: @rosikaonly  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.55] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing Squad Indonesia Sub by rosika@IDWS Twitter: @rosikaonly  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.54] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing Squad Indonesia Sub by rosika@IDWS Twitter: @rosikaonly  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.53] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing Squad Indonesia Sub by rosika@IDWS Twitter: @rosikaonly  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.52] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing Squad Indonesia Sub by rosika@IDWS Twitter: @rosikaonly  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.51] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing Squad Indonesia Sub by rosika@IDWS Twitter: @rosikaonly  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.50] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing Squad Indonesia Sub by rosika@IDWS Twitter: @rosikaonly  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.49] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing Squad Indonesia Sub by rosika@IDWS Twitter: @rosikaonly  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.48] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing Squad Indonesia Sub by rosika@IDWS Twitter: @rosikaonly  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.47] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing Squad Indonesia Sub by rosika@IDWS Twitter: @rosikaonly 
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.46] 1   momo41
Brought to you by WITH S2  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.45] 1   momo41
Brought to you by WITH S2  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.44] 1   momo41
Brought to you by WITH S2  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.43] 1   momo41
Brought to you by WITH S2  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.42] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.41] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.40] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.39] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.38] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.37] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.36] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.35] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.34] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.33] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.32] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88 
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.31] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.30] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.29] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.28] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.26] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.24] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.23] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.22] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.21] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.20] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.19] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.18] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.17] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.16] 1   momo41
Brought to you by WITH S2,Written In The Heavens Subbing Squad Translated by Qipast  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.15] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.14] 1   momo41
Brought to you by WITH S2,Written In The Heavens Subbing Squad Translated by Qipast  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.13] 1   momo41
Brought to you by WITH S2,Written In The Heavens Subbing Squad Translated by Qipast  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.12] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.11] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88 
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.10] 1   momo41
Brought to you by WITH S2,Written In The Heavens Subbing Squad Translated by Qipast  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.09] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Written In The Heavens Subbing Squad Indonesian Translator : Runic 
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.08] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88 
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.07] 1   momo41
Brought to you by WITH S2,Written In The Heavens Subbing Squad Translated by Qipast & eimee41 
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.06] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88 
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.05] 1   momo41
Brought to you by WITH S2 Diterjemahkan Indonesia oleh Majorin88 
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.04] 1   momo41
Brought to you by WITH S2,Written In The Heavens Subbing Squad Translated by Qipast  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.03] 1   momo41
Brought to you by WITH S2,Written In The Heavens Subbing Squad Translated by Qipast  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.02] 1   momo41
Brought to you by WITH S2,Written In The Heavens Subbing Squad Translated by Qipast  
Indonesian Dong Yi 2010_ HDTV [Ep.01] 1   momo41
Brought to you by WITH S2,Written In The Heavens Subbing Squad Translated by Qipast 
Indonesian 1 1   armans
Dong.Yi.E01.100322.HDTV.XviD-HAN.ID 
Indonesian subtitle dong yi 1-60 epsd 60   amek01
By: Japarus E 1-60 
Romanian Dong.Yi.E60.101012.HDTV.XViD-HANrel 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E60.101012.HDTV.XViD-HANrel 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E59.101011.HDTV.XViD-HANrel 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E58.101005.HDTV.XViD-HANrel 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E57.101004.HDTV.XViD-HANrel 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E56.100928.HDTV.XViD-HANrel 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E55.100927.HDTV.XViD-HANrel 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E54.100921.HDTV.XViD-HANrel 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E53.100920.HDTV.XViD-HANrel 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E52.100914.HDTV.XViD-HANrel 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E51.100913.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E50.100907.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E49.100906.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E48.100831.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E47.100830.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E46.100824.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E45.100823.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E44.100817.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E43.100816.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E42.100810.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E41.100809.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E41.100809.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E40.100803.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E39.100802.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E38.100727.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E37.100726.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E37.100726.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E36.100720.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E36.100720.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E35.100719.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E34.100713.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E33.100712.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E32.100706.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E31.100705.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E30.100629.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E29.100628.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E29.100628.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E28.100622.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E28.100622.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E27.100621.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E26.100615.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E25.100614.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E24.100608.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E23.100607.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E22.100601.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E21.100531.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E20.100525.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E19.100524.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E18.100518.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E17.100517.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E16.100511.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E15.100510.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E14.100504.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E13.100503.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E12.100427.HDTV.XviD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E11.100426.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E10.100420.HDTV.XviD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E09.100419.HDTV.XviD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E08.100413.HDTV.XviD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E07.100412.HDTV.XviD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E06.100406.HDTV.XviD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E05.100405.HDTV.XviD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E04.100330.HDTV.XviD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E03.100329.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E02.100323.HDTV.XViD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian Dong.Yi.E01.100322.HDTV.XviD-HAN 1   nebuniciul
 
Romanian [D-A]Dong.Yi.E55.100927.HDTV.XViD-HANrel 1   terry70
 
Romanian [D-A]Dong.Yi.E54.100921.HDTV.XViD-HANrel 1   terry70
 
Romanian [D-A]Dong.Yi.E49.100906.HDTV.XViD-HAN 1   terry70
 
Romanian [D-A]Dong.Yi.E48.100831.HDTV.XViD-HAN 1   terry70
/.#( 
Romanian [D-A]Dong.Yi.E46.100824.HDTV.XViD-HAN 1   terry70
:)