Escape from the 'Liberty' Cinema (Ucieczka z kina 'Wolnosc') Imdb