Subtitles for

Poster

Faraway Imdb Flag

  • Year: 2023
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic Faraway.2023.WEBRip.x264-ION10   iFelix
𝗡𝗘𝗧𝗙𝗟𝗜𝗫 ||⇉ 𝗡𝗙 || 𝗪𝗘𝗕𝗥𝗶𝗽 || [𝟭 𝗵 𝟰𝟵 𝗺𝗶𝗻] 
Arabic Faraway.2023.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-WDYM   iFelix
𝗡𝗘𝗧𝗙𝗟𝗜𝗫 ||⇉ 𝗡𝗙 || 𝗪𝗘𝗕𝗥𝗶𝗽 || [𝟭 𝗵 𝟰𝟵 𝗺𝗶𝗻] 
Arabic Faraway.2023.1080p.WEBRip.x265-RARBG   iFelix
𝗡𝗘𝗧𝗙𝗟𝗜𝗫 ||⇉ 𝗡𝗙 || 𝗪𝗘𝗕𝗥𝗶𝗽 || [𝟭 𝗵 𝟰𝟵 𝗺𝗶𝗻] 
Arabic Faraway.2023.1080p.WEBRip.x264-RARBG   iFelix
𝗡𝗘𝗧𝗙𝗟𝗜𝗫 ||⇉ 𝗡𝗙 || 𝗪𝗘𝗕𝗥𝗶𝗽 || [𝟭 𝗵 𝟰𝟵 𝗺𝗶𝗻] 
Arabic Faraway.2023.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-WDYM   iFelix
𝗡𝗘𝗧𝗙𝗟𝗜𝗫 ||⇉ 𝗡𝗙 || 𝗪𝗘𝗕𝗥𝗶𝗽 || [𝟭 𝗵 𝟰𝟵 𝗺𝗶𝗻] 
Arabic Faraway.2023.1080p.NF.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-WDYM   iFelix
𝗡𝗘𝗧𝗙𝗟𝗜𝗫 ||⇉ 𝗡𝗙 || 𝗪𝗘𝗕𝗥𝗶𝗽 || [𝟭 𝗵 𝟰𝟵 𝗺𝗶𝗻] 
Arabic Faraway.2023.1080p.NF.WEB-DL.HDR.DDP5.1.Atmos.H.265-GeTrEKT   iFelix
𝗡𝗘𝗧𝗙𝗟𝗜𝗫 ||⇉ 𝗡𝗙 || 𝗪𝗘𝗕𝗥𝗶𝗽 || [𝟭 𝗵 𝟰𝟵 𝗺𝗶𝗻] 
Arabic Faraway.2023.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-playWEB   iFelix
𝗡𝗘𝗧𝗙𝗟𝗜𝗫 ||⇉ 𝗡𝗙 || 𝗪𝗘𝗕𝗥𝗶𝗽 || [𝟭 𝗵 𝟰𝟵 𝗺𝗶𝗻] 
Croatian Faraway.2023.1080p.WEBRip.x264.[ExYuSubs]   ExYuSubs.com
www.exyusubs.com 
English Faraway.2023.WEBRip-WEBDL.x264-NF   Coffee_Prison
𝙍𝙪𝙣𝙏𝙞𝙢𝙚 : 𝟬𝟭𝙝 𝟰𝟵𝙢 𝟬𝟮𝙨 || 𝙒𝙀𝘽𝘿𝙇, 𝙒𝙀𝘽𝙧𝙞𝙥 𝙍𝙚𝙡𝙚𝙖𝙨𝙚 || 𝙀𝙉𝙅𝙊𝙔 𝙏𝙃𝙀 𝙈𝙊𝙑𝙄𝙀 (𝙾𝚏𝚏𝚒𝚌𝚒𝚊𝚕 𝚁𝚎𝚝𝚊𝚒𝚕 𝙽𝙴𝚃𝙵𝙻𝙸𝚇 )  
English Faraway.2023.WEBRip.x264-ION10   hadilan
NON-HI [official subtitle, works with only "NETFLiX" WEBRip/WEB-DL re-encodes] 
English Faraway.2023.WEBRip.x264-ION10   hadilan
HI [official subtitle, works with only "NETFLiX" WEBRip/WEB-DL re-encodes] 
English Faraway.2023.WEBRip.Netflix.en[cc]   Ferdi125
 
English Faraway.2023.WEBRip.Netflix.en   Ferdi125
 
English Faraway.2023.WEB-DL.Netflix.en[cc]   Ferdi125
 
English Faraway.2023.WEB-DL.Netflix.en   Ferdi125
 
English Faraway.2023.720p.WEBRip.x264.AAC-YTS.MX-RBB   Pinguoin
 
English Faraway.2023.720p.WEBRip.x264.AAC-YTS.MX-RBB   Pinguoin
 
English Faraway.2023.720p.WEBRip.x264.AAC-[YTS.MX]   hadilan
NON-HI [official subtitle, works with only "NETFLiX" WEBRip/WEB-DL re-encodes] 
English Faraway.2023.720p.WEBRip.x264.AAC-[YTS.MX]   hadilan
HI [official subtitle, works with only "NETFLiX" WEBRip/WEB-DL re-encodes] 
English Faraway.2023.720p.WEBRip.x264.AAC   hqcinemas.com
VISIT HQCINEMAS.COM 
English Faraway.2023.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-WDYM   hadilan
NON-HI [official subtitle, works with only "NETFLiX" WEBRip/WEB-DL re-encodes] 
English Faraway.2023.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-WDYM   hadilan
HI [official subtitle, works with only "NETFLiX" WEBRip/WEB-DL re-encodes] 
English Faraway.2023.1080p.WEBRip.x265-RARBG   hadilan
NON-HI [official subtitle, works with only "NETFLiX" WEBRip/WEB-DL re-encodes] 
English Faraway.2023.1080p.WEBRip.x265-RARBG   hadilan
HI [official subtitle, works with only "NETFLiX" WEBRip/WEB-DL re-encodes] 
English Faraway.2023.1080p.WEBRip.x264-RARBG   hadilan
NON-HI [official subtitle, works with only "NETFLiX" WEBRip/WEB-DL re-encodes] 
English Faraway.2023.1080p.WEBRip.x264-RARBG   hadilan
HI [official subtitle, works with only "NETFLiX" WEBRip/WEB-DL re-encodes] 
English Faraway.2023.1080p.WEBRip.x264.AAC5.1-[YTS.MX]   hadilan
NON-HI [official subtitle, works with only "NETFLiX" WEBRip/WEB-DL re-encodes] 
English Faraway.2023.1080p.WEBRip.x264.AAC5.1-[YTS.MX]   hadilan
HI [official subtitle, works with only "NETFLiX" WEBRip/WEB-DL re-encodes] 
English Faraway.2023.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-WDYM   hadilan
NON-HI [official subtitle, works with only "NETFLiX" WEBRip/WEB-DL re-encodes] 
English Faraway.2023.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-WDYM   hadilan
HI [official subtitle, works with only "NETFLiX" WEBRip/WEB-DL re-encodes] 
English Faraway.2023.1080p.NF.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-WDYM   hadilan
NON-HI [official subtitle, works with only "NETFLiX" WEBRip/WEB-DL re-encodes] 
English Faraway.2023.1080p.NF.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-WDYM   hadilan
HI [official subtitle, works with only "NETFLiX" WEBRip/WEB-DL re-encodes] 
Finnish Faraway.2023.720p.WEBRip.x264.AAC-YTS.MX-RBB   Pinguoin
 
French Faraway.2023.720p.WEBRip.x264-YIFY   lolo1734
France : Pierre Nérisson 
German Faraway.2023.720p.WEBRip.x264.AAC-YTS.MX-RBB   Pinguoin
 
German Faraway.2023.720p.WEBRip.x264.AAC-YTS.MX-RBB   Pinguoin
 
Indonesian Faraway-2023-WEBRip-WEBDL-NF   Coffee_Prison
𝕯𝖚𝖗𝖆𝖘𝖎 (𝟎𝟏:𝟒𝟗:𝟎𝟐) || 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆 𝑹𝒆𝒕𝒂𝒊𝒍 𝗡𝗘𝗧𝗙𝗟𝗜𝗫 || *𝗖𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁 𝘁𝗼 𝘼𝙡𝙚𝙭𝙖𝙣𝙙𝙧𝙖 𝙆𝙖𝙧𝙞𝙣𝙖 (𝗣𝗲𝗻𝗲𝗿𝗷𝗲𝗺𝗮𝗵) -- sᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇɴᴏɴᴛᴏɴ --  
Indonesian Faraway.2023.WEBRip.NF   tedi
Retail NF Fix common errors 
Polish Faraway.2023.WEBRip.x264-ION10   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Netflixa 
Polish Faraway.2023.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-WDYM   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Netflixa 
Polish Faraway.2023.1080p.WEBRip.x265-RARBG   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Netflixa 
Polish Faraway.2023.1080p.WEBRip.x264-RARBG   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Netflixa 
Polish Faraway.2023.1080p.NF.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-WDYM   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Netflixa 
Polish Faraway.2023.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-WDYM   Pati1989
Oficjalne tłumaczenie z Netflixa 
Portuguese Faraway.2023.720p.WEBRip.x264.AAC-YTS.MX-RBB   Pinguoin
 
Portuguese Faraway.2023.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-WDYM   Anonymous
🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩 - Acertos: imfreemozart  
Russian Faraway.2023.720p.WEBRip.x264.AAC-YTS.MX-RBB   Pinguoin
 
Thai Faraway.2023.WEBRip.Netflix.th   Ferdi125
ชายมาศ สายน้ำผึ้ง 
Thai Faraway.2023.WEB-DL.Netflix.th   Ferdi125
ชายมาศ สายน้ำผึ้ง 
Vietnamese Faraway.2023.WEBRip.x264-ION1   Vicchouzai
Phụ đề chính thức từ Netflix. Faraway / Một Nơi Xa (2023). Duration: 1h 49min. Biên dịch: Khanh Tran. Nội dung: Sau khi thừa kế ngôi nhà trên một hòn đảo ở Croatia, người phụ nữ nọ bắt đầu chuyến đi ngẫu hứng để khơi dậy niềm vui trong cuộc sống và mở ra cánh cửa cho tình yêu mới. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Enjoy!!! 
Vietnamese Faraway.2023.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-WDYM   Vicchouzai
Phụ đề chính thức từ Netflix. Faraway / Một Nơi Xa (2023). Duration: 1h 49min. Biên dịch: Khanh Tran. Nội dung: Sau khi thừa kế ngôi nhà trên một hòn đảo ở Croatia, người phụ nữ nọ bắt đầu chuyến đi ngẫu hứng để khơi dậy niềm vui trong cuộc sống và mở ra cánh cửa cho tình yêu mới. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Enjoy!!! 
Vietnamese Faraway.2023.1080p.WEBRip.x265-RARBG   Vicchouzai
Phụ đề chính thức từ Netflix. Faraway / Một Nơi Xa (2023). Duration: 1h 49min. Biên dịch: Khanh Tran. Nội dung: Sau khi thừa kế ngôi nhà trên một hòn đảo ở Croatia, người phụ nữ nọ bắt đầu chuyến đi ngẫu hứng để khơi dậy niềm vui trong cuộc sống và mở ra cánh cửa cho tình yêu mới. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Enjoy!!! 
Vietnamese Faraway.2023.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264-WDYM   Vicchouzai
Phụ đề chính thức từ Netflix. Faraway / Một Nơi Xa (2023). Duration: 1h 49min. Biên dịch: Khanh Tran. Nội dung: Sau khi thừa kế ngôi nhà trên một hòn đảo ở Croatia, người phụ nữ nọ bắt đầu chuyến đi ngẫu hứng để khơi dậy niềm vui trong cuộc sống và mở ra cánh cửa cho tình yêu mới. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Enjoy!!! 
Vietnamese Faraway.2023.1080p.NF.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-WDYM   Vicchouzai
Phụ đề chính thức từ Netflix. Faraway / Một Nơi Xa (2023). Duration: 1h 49min. Biên dịch: Khanh Tran. Nội dung: Sau khi thừa kế ngôi nhà trên một hòn đảo ở Croatia, người phụ nữ nọ bắt đầu chuyến đi ngẫu hứng để khơi dậy niềm vui trong cuộc sống và mở ra cánh cửa cho tình yêu mới. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Enjoy!!!