Friends - Fourth Season Imdb

Subtitle preview:

1
00:00:14,014 --> 00:00:16,539
Cái quái gì thế ?!

2
00:00:19,452 --> 00:00:22,421
Tiếng khỉ gió gì vậy?
Có phải cậu không ?

3
00:00:29,362 --> 00:00:32,593
-Cậu không phải là 1 người thích dậy sớm nhỉ .
-Lùi lại !

4
00:00:35,168 --> 00:00:37,102
Dậy ! Dậy ! Dậy!

5
00:00:42,442 --> 00:00:44,603
Tiếng ồn gì vậy ?

6
0

Subtitle details:

  • Online: 9/27/2010 4:37 PM  
  • Hearing Impaired: Yes
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: (48,196 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 6 users
  • Voted as Good by: 6 users
  • Downloads: 892