Ghost in the Shell: The New Movie Imdb

  • Release info:
    Ghost in the Shell: The New (Vietsub) (Cambria) (2015)
  • A commentary by
    HentaiMan6
  • Trời ạ! Xem đến cuối còn một đoạn nữa. Lại là đoạn mở đầu trong manga. Bản này dịch lại, có sửa vài phần so với bản trước cho rõ nghĩa. Bản RAW mình lấy từ YIFY Torrent. Có thể bắt nhịp thời gian cả 1080p và 720p.