Heavy Sweetness, Ash-like Frost (Ashes of Love / Xiang Mi Chen Chen Jin Ru Shuang / 香蜜沉沉烬如霜)