Her Blue Sky (Sora no aosa o shiru hito yo / 空の青さを知る人よ) Imdb