Hijacked Imdb

Subtitle preview:

1
00:01:14,307 --> 00:01:20,439
ClA vừa cho biết một nhóm khủng bố
tên The Tribe đang hoạt động ở Gaza

2
00:01:20,480 --> 00:01:26,510
Đây chính là nhóm
đã gây ra những vụ nổ bom gần đây

3
00:01:27,253 --> 00:01:31,280
Hiện ClA đã cử người
đến Gaza để điều tra thêm

4
00:01:31,357 --> 00:01:36,260

Subtitle details:

  • Online: 7/16/2012 6:55 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 24.000
  • Files: (121,642 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 16 users
  • Voted as Good by: 16 users
  • Downloads: 6,938