Like Father, Like Son (Soshite chichi ni naru) Imdb