Subtitle search by release name

  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English ancient.aliens.s12e07.720p.HDTV.x264-KILLERS   innuit
 
English ancient.aliens.s12e07.480p.hdtv.x264.rmteam   innuit
 
Brazillian Portuguese Ancient.Aliens.S12E07.720p.HDTV.x264-KILLERS   tunguska.subs
Legendas PT-BR 
Romanian Ancient Aliens - S12E07 - City Of The Gods   Rebisaum
Ancient Aliens - S12E07 - City Of The Gods.mkv (1.05 GB) 
Farsi/Persian ancient.aliens.s12e07.480p.hdtv.x264.rmteam   Afshin85
ترجمه و زیرنویس از افشین شیرسوار. نسخه اصلاح شده 
English Ancient Aliens s03e06 Aliens and Ancient Engineers 1   leephuc2011
 
Vietnamese History Channel Ancient Aliens S03E06 Aliens and Ancient Engineers 1   iscol
Sub do bạn vanthanh5692-hdvietnam dịch mình chỉ post dùm 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E06.Aliens.and.Ancient.Engineers.480p.HDTV.x264-mSD.Vie.PhatVo05 1   phatvo1964
 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E06.Aliens.and.Ancient.Engineers.480p.HDTV.x264-mSD.Vie.PhatVo05.NoColor 1   phatvo1964
 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E06.Aliens.And.Ancient.Engineers.720p.HDTV.x264-DHD.Vie.PhatVo05 1   phatvo1964
 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E06.Aliens.And.Ancient.Engineers.720p.HDTV.x264-DHD.Vie.PhatVo05.NoColor 1   phatvo1964
 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E06.Aliens.And.Ancient.Engineers.HDTV.Xvid-FQM.Vie.PhatVo05 1   phatvo1964
 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E06.Aliens.And.Ancient.Engineers.HDTV.Xvid-FQM.Vie.PhatVo05.NoColor 1   phatvo1964
 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E06.Aliens.And.Ancient.Engineers.720p.HDTV.x264-DHD.Vie.Fix.Time.PhatVo05 1   phatvo1964
Fix lỗi time các line 1608, 1976, 1984 do lỗi mã font chữ 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E06.Aliens.And.Ancient.Engineers.720p.HDTV.x264-DHD.Vie.Fix.Time.PhatVo05.NoColor 1   phatvo1964
Fix lỗi time các line 1608, 1976, 1984 do lỗi mã font chữ 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E06.Aliens.and.Ancient.Engineers.480p.HDTV.x264-mSD.Vie.Fix.Time.PhatVo05 1   phatvo1964
Fix lỗi time các line 1608, 1976, 1984 do lỗi mã font chữ 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E06.Aliens.and.Ancient.Engineers.480p.HDTV.x264-mSD.Vie.Fix.Time.PhatVo05.NoColor 1   phatvo1964
Fix lỗi time các line 1608, 1976, 1984 do lỗi mã font chữ 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E06.Aliens.And.Ancient.Engineers.HDTV.Xvid-FQM.Vie.Fix.Time.PhatVo05 1   phatvo1964
Fix lỗi time các line 1608, 1976, 1984 do lỗi mã font chữ 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E06.Aliens.And.Ancient.Engineers.HDTV.Xvid-FQM.Vie.Fix.Time.PhatVo05.NoColor 1   phatvo1964
Fix lỗi time các line 1608, 1976, 1984 do lỗi mã font chữ 
Vietnamese Ancient.Aliens.S02E09.Ancient.Devastations.VIETNAM 1   duchuy2007
 
English Ancient.Aliens.S02E02.Gods.and.Aliens.HDTV.XviD-MOMENTUM.HI 1   ndr77
 
English Ancient.Aliens.S02E02.Gods.and.Aliens.HDTV.XviD-MOMENTUM 1   ndr77
 
English Ancient Aliens [2x07]Angels and Aliens [eng] 1   Milek
 
English Ancient Aliens [2x09]Alien Devastations [eng] 1   Milek
 
Vietnamese Ancient.Aliens.S02E06.Alien.Tech VIETNAM 1   duchuy2007
Neu hai long xin cac ban vote mot phieu. Thanks. 
Vietnamese Ancient Aliens [2x07]Angels and Aliens [eng] 1   shini1989
 
Vietnamese Ancient.Aliens.S02E07.Angels.And.Aliens 1   hiepsiloncon
Ancient.Aliens.S02E07.Angels.And.Aliens.srt 
Vietnamese Ancient Aliens s02e02Gods Aliens -720p 1   kenny74can
 
Vietnamese Ancient.Aliens.S02E10.Aliens.Messenger VIETNAM 1   duchuy2007
 
Vietnamese Ancient Aliens s02e04Underground Aliens 1   kenny74can
 
Vietnamese Ancient Aliens s02e02 Gods and Aliens 720p 1   leephuc2011
(Chuẩn, SYNC Khớp) Sync và sửa lỗi chính tả từ sub của bạn Kanny74can 
Vietnamese Ancient.Aliens.s02e03 Underwater Aliens 720p 1   leephuc2011
Hoàn chỉnh, chỉnh sửa từ sub của bạn Duchuy2007 bổ sung phút 02:54 và sửa một số lỗi 
Vietnamese Ancient.Aliens.S02E12.Aliens.and.Monsters.DiVERGE.Vietnamese.Phatvo05 1   phatvo1964
 
Vietnamese Ancient.Aliens.S02E12.Aliens.and.Monsters.DiVERGE.Vietnamese.Phatvo05 1   phatvo1964
 
Vietnamese Ancient.Aliens.S02S12-Aliens.And.Monsters.DiVERGE.Vie.New.Sync.Phatvo05 1   phatvo1964
 
Vietnamese Ancient Aliens s03e01 Aliens and the Old West 1   leephuc2011
Sưu tầm 
Vietnamese Ancient Aliens s03e02 Aliens and Monsters 1   leephuc2011
nguồn Phatvo05 
English Ancient Aliens s03e01 Aliens and the Old West 1   leephuc2011
 
English Ancient Aliens s03e02 Aliens and Monsters 1   leephuc2011
 
Indonesian History.Channel.Ancient.Aliens.S03E03.Aliens.and.Sacred.Places.720p.HDTV.x264-DiVERGE 1   LaLaLaLaLa
 
Vietnamese Ancient Aliens s03e03 Aliens and Sacred Places 1   leephuc2011
nguồn do bạn NguyenCuong dịch 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E03.Aliens.And.Sacred.Places.720p.HDTV.x264-DiVERGE.Sync.PhatVo05 1   phatvo1964
 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E03.Aliens.and.Sacred.Places.480p.HDTV.x264-mSD.Sync.PhatVo05 1   phatvo1964
 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E03.Aliens.And.Sacred.Places.HDTV.XviD-FQM.Sync.PhatVo05 1   phatvo1964
 
English Ancient Aliens s03e03 Aliens And Sacred Places 1   leephuc2011
 
English Ancient Aliens s03e04 Aliens and the Temples of Gold 1   leephuc2011
 
English Ancient Aliens s03e05 Aliens and Mysterious Rituals 1   leephuc2011
 
Vietnamese Ancient.Aliens.Aliens.And.The.Temples.Of.Gold.720p.HDTV.x264-DiVERGE.Sync.PhatVo05 1   phatvo1964
 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E04.Aliens.And.The.Temples.Of.Gold.480p.HDTV.x264-mSD.Sync.PhatVo05 1   phatvo1964
 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E04.Aliens.and.the.Temples.of.Gold.HDTV.xVid-FQM.Sync.PhatVo05 1   phatvo1964
 
Vietnamese Ancient.Aliens.Aliens.And.The.Temples.Of.Gold.720p.HDTV.x264-DiVERGE.Sync.PhatVo05 1   phatvo1964
 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E04.Aliens.And.The.Temples.Of.Gold.720p.DiVERGE.New.NoColor.PhatVo05 1   phatvo1964
Bỏ tất cả các hiệu ứng và màu trong phụ đề mà một số Bạn hông xem được. 
Vietnamese History Channel Ancient Aliens S03E04 Aliens And The Temples Of Gold 1   iscol
Sub cua bac phatvo05 minh chi fix loi time 
English Ancient Aliens s03e07 Aliens Plagues and Epidemics 1   leephuc2011
 
English History Channel Ancient Aliens S03E08 Aliens and Lost Worlds 1   iscol
Sub sưu tầm nên có gì sai sót mong mấy bác bỏ qua phù hợp bản 720p DHD 
English Ancient Aliens s03e08 Aliens and Lost Worlds 1   leephuc2011
 
English Ancient Aliens s03e09 Aliens and Deadly Weapons 1   leephuc2011
 
Vietnamese Ancient Aliens S03E07 Aliens Plagues and Epidemics 1   iscol
Sub do bạn vanthanh5692-hdvietnam dịch mình chỉ post dùm 
English Ancient Aliens s03e10 Aliens and Evil Places 1   leephuc2011
 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E05.Aliens.and.Mysterious.Rituals.720p.HDTV.x264-DHD.Vie.PhatVo05 1   phatvo1964
 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E05.Aliens.and.Mysterious.Rituals.720p.HDTV.x264-DHD.Vie.PhatVo05.NoColor 1   phatvo1964
 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E05.Aliens.and.Mysterious.Ritual.s.480p.HDTV.x264-mSD.Vie.PhatVo05 1   phatvo1964
 
Vietnamese Ancient.Aliens.S03E05.Aliens.and.Mysterious.Ritual.s.480p.HDTV.x264-mSD.Vie.PhatVo05.NoColor 1   phatvo1964
 
Vietnamese Ancient Aliens s03e10 Aliens and Evil Places 1   leephuc2011
Translated by Lee Phuc 
English Ancient Aliens s03e11 Aliens and the Founding Fathers 1   leephuc2011
 
English Ancient Aliens s03e12 Aliens and Deadly Cults 1   leephuc2011
 
English Ancient Aliens s03e13 Aliens and Secret Code 1   leephuc2011
 
English Ancient Aliens s03e14 Aliens and the Undead 1   leephuc2011