Subtitle search by release name

  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English steven.universe.s04e22.720p.HDTV.x264-W4F   innuit
 
English steven.universe.s04e22.480p.hdtv.x264.rmteam   innuit
 
Vietnamese Steven Universe - 1x22 - Steven and the Stevens.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x08 - Serious Steven.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu.Vui lòng giữ credit khi dùng. facebook.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x10 - Steven's Lion.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. facebook.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x16 - Steven the Sword Fighter.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x20 - Coach Steven.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x34 - Watermelon Steven.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
English Steven.Universe.S03E19.Steven.vs.Amethyst.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ   innuit
 
English Steven.Universe.S04E11.Stevens.Dream.PREAiR.720p.WEBRip.x264-SRS   innuit
 
Vietnamese Steven Universe - 1x33 - Garnet's Universe.WebDL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x01 - Gem Glow.WebRips.MDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Xin giữ credit khi sử dụng. Fanpage Steven Universe Việt Nam : facebook.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x02 - Laser Light Cannon.AliQ.MDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Cho bản AliQ và Resync cho bản kết hợp 2 tập trong 1 Webrip E01E02. Xin giữ credit khi sử dụng. facebook.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x02 - Laser Light Cannon.WebRipsE01E02.MDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Cho bản AliQ và Resync cho bản kết hợp 2 tập trong 1 Webrip E01E02. Xin giữ credit khi sử dụng. facebook.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x03 - Cheeseburger Backpack.WEB-DL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Xin giữ credit khi dùng. facebook.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x04 - Together Breakfast.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ credit khi sử dụng. Dùng cho bản AliQ và WebDL 2 trong 1. facebook.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x04 - Together Breakfast.WebE0304.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ credit khi sử dụng. Dùng cho bản AliQ và WebDL 2 trong 1. facebook.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x05 - Frybo.WebRips.vieMDB   mikeydebu
Dịch bởi Mikey De Bu. Xin giữ cre khi sử dụng. facebook.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x06 - Cat Fingers.AliQ.WEB-DL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Xin giữ cre khi sử dụng. Fanpage : facebook.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x07 - Bubble Buddies.WebDL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Xin giữ credit khi sử dụng, facebook.com/StevenUniverseVN. Bên Zing xin vui lòng giữ thêm chữ facebook.com/ Hợp với bản AliQ và WebDL. 
Vietnamese Steven Universe - 1x09 - Tiger Millionaire.WebDL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ credit khi sử dụng. https://www.facebook.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x11 - Arcade Mania.WebDL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu.Vui lòng giữ Credit khi sử dụng. https://www.facebook.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x15 - Onion Trade.WebDL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x14 - Lars and the Cool Kids.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x13 - So Many Birthdays.WebDL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. facebook.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x12 - Giant Woman.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. Fanpage : facebook.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x17 - Lion 2- The Movie.WebDL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x18 - Beach Party.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x19 - Rose's Room.WebDL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x21 - Joking Victim.WEBDL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x23 - Monster Buddies.WebDL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x24 - An Indirect Kiss.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x25 - Mirror Gem (part 1).WebDL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Arabic Steven Universe - S01E01- Gem Glow   mere-epiphany
السلام عليكم لا أعلم إذا كان لهذا المسلسل متابعين عرب لذلك اذا كنتم ترغبون بأن أكمل الترجمة أرجوأن تخبروني بكتابة تعليق أو بإرسال أيميل مشاهدة ممتعة 
Vietnamese Steven Universe - 1x26 - Ocean Gem.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x27 - House Guest.WEBDL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Arabic Steven Universe - S01E02 - Laser Light Cannon   mere-epiphany
مشاهدة ممتعة 
Vietnamese Steven Universe - 1x28 - Space Race.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x29 - Secret Team.WebDL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x30 - Island Adventure.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x31 - Keep Beach City Weird!.WebDL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x32 - Fusion Cuisine.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x35 - Lion 3- Straight to Video.WebDL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x36 - Warp Tour.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x37 - Alone Together.WEB-DL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x38 - The Test.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x39 - Future Vision.WEBDL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x40 - On the Run.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x41 - Horror Club.WEBDL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x42 - Winter Forecast.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Arabic Steven Universe - S01E03 - Cheeseburger Backpack.   mere-epiphany
مشاهدة ممتعة 
Vietnamese Steven Universe - 1x43 - Maximum Capacity.WebDL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Arabic Steven Universe - S01E04 - Together Breakfast   mere-epiphany
مشاهدة ممتعة 
Vietnamese Steven Universe - 1x44 - Marble Madness.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x45 - Rose's Scabbard.WEBDL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x46 - The Message.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x47 - Political Power.WebDL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x48 - The Return.WebDL.vieMDB   mikeydebu
Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Vietnamese Steven Universe - 1x49 - Jailbreak.AliQ.vieMDB   mikeydebu
Season 1 Finale.Phụ đề bởi Mikey De Bu. Vui lòng giữ đầy đủ credit trong sub nếu sử dụng. FB.com/StevenUniverseVN 
Arabic Steven Universe - S01E06 - Cat Fingers   mere-epiphany
مشاهدة ممتعة 
Arabic Steven Universe - S01E05 - Frybo   mere-epiphany
مشاهدة ممتعة تنبيه: الحلقة تحتوي على مشاهد خادشة للحياء 
Arabic Steven Universe - S01E07 - Bubble Buddies   mere-epiphany
مشاهدة ممتعة 
English Steven.Universe.S03E01E02.HDTV.x264-W4F   innuit
 
English Steven.Universe.S03E03.HDTV.x264-W4F   innuit
 
English Steven.Universe.S03E04.HDTV.x264-W4F   innuit
 
English Steven.Universe.S03E05.HDTV.x264-W4F   innuit
 
English steven.universe.s03e12.480p.hdtv.x264.rmteam   innuit
 
English Steven.Universe.S03E12.720p.HDTV.x264-W4F   innuit
 
English steven.universe.s03e13.480p.hdtv.x264.rmteam   innuit
 
English Steven.Universe.S03E13.720p.HDTV.x264-W4F   innuit
 
English Steven.Universe.S03E18.Crack.the.Whip.480p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ   innuit