Sarah's Key (Elle s'appelait Sarah) Imdb

  • Release info:
    Sarahs.Key.2010.1080p.BluRay.x264-aAF.vn
  • A commentary by
    mytriet
  • Bộ phim hay của diễn viên người Anh Kristin Scott Thomas, cũng là chủ đề nạn diệt chủng người Do Thái , nhưng lại không đào sâu vào tình tiết tội ác diệt chủng như những phim khác, bộ phim làm người xem phải đau xót, và làm thức tỉnh với những ai có tư tưởng hay cổ súy cho hành động chiến tranh và tư tưởng chia rẽ gây thù hằn chủng tộc.