Subtitles for

Poster

Sayen Imdb Flag

  • Year: 2023
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Arabic Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Arabic Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Arabic Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Arabic Sayen 2023 SPANISH 1080p WEBRIP x264-VXT   joba_of_jordan
Sayen 2023 SPANISH 1080p WEBRIP x264-VXT 
Big 5 code Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
Filipino 
Big 5 code Sayen.2023.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264   rundvlees
 
Brazillian Portuguese Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Brazillian Portuguese Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Brazillian Portuguese Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Brazillian Portuguese Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Brazillian Portuguese Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
Chinese BG code Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Chinese BG code Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Chinese BG code Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Chinese BG code Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Chinese BG code Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Chinese BG code Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
Chinese BG code Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
1  
Czech Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Czech Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Czech Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Danish Sharper.2023.WEBRip.x264-ION10-RBB   Pinguoin
 
Danish Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Danish Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Dutch Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Dutch Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Dutch Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
English Sayen.2023.WEBRip.x264-AMZN   Coffee_Prison
𝗥𝘂𝗻 𝗧𝗶𝗺𝗲 : 𝟬𝟭𝗵 𝟯𝟰𝗺 𝟯𝟯𝘀 || 𝗪𝗘𝗕𝗗𝗟, 𝗪𝗘𝗕𝗿𝗶𝗽 𝗥𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 || 𝗛𝗜 𝗥𝗲𝗺𝗼𝘃𝗲𝗱 || 𝗘𝗡𝗝𝗢𝗬 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗩𝗜𝗘 (𝙾𝚏𝚏𝚒𝚌𝚒𝚊𝚕 𝚁𝚎𝚝𝚊𝚒𝚕 𝙰𝙼𝚉𝙽 )  
English Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
English Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
English Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
English Sayen.2023.SPANISH.1080p.WEBRip.x265-VXT   Blue-Bird
Modify by Blue-Bird™ 
Farsi/Persian Sayen   notifex_ads
@Notifex تلگرام 
Finnish Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Finnish Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Finnish Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
French Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
French Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
French Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
German Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
German Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
German Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Greek Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Greek Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Greek Sayen.2023.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264   Pinguoin
 
Hebrew Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Hebrew Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Hindi Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Hindi Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Hindi Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Hungarian Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Hungarian Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Hungarian Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Indonesian Sayen.2023.WEBRip.AMZN   Coffee_Prison
𝕯𝖚𝖗𝖆𝖘𝖎 (𝟎𝟏:𝟑𝟒:𝟑𝟑) || 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆 𝑹𝒆𝒕𝒂𝒊𝒍 𝗔𝗠𝗭𝗡 || *𝗖𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁 𝘁𝗼 𝘼𝙢𝙖𝙣𝙙𝙖 𝙏 𝙎𝙪𝙥𝙧𝙞𝙖𝙙𝙞 (𝗣𝗲𝗻𝗲𝗿𝗷𝗲𝗺𝗮𝗵) -- sᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇɴᴏɴᴛᴏɴ -- 
Indonesian Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Indonesian Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Indonesian Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Italian Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Italian Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Italian Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Japanese Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Japanese Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Japanese Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Korean Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Korean Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Korean Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Korean Sayen.2023.SPANISH.1080p.WEBRip.x265-VXT   Blue-Bird
자 막 : 김 문 진 
Malay Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Malay Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Malay Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Malay Sayen.2023.DUBBED.1080p.WEBRip.x265-RARBG   Ridz
Sub Retail 
Malay Sayen (2023) WEB-DL   Ridz
Sub Retail 
Norwegian Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Norwegian Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Norwegian Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Polish Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Polish Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Polish Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Portuguese Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
Portuguese Sayen.2023.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KHN   Anonymous
🟩 𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒕𝒍𝒆𝒔 🟩 - Acertos: imfreemozart - Legenda em ANSI  
Romanian Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Romanian Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Romanian Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Russian Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Russian Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Russian Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Spanish Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Spanish Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Spanish Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Spanish Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Spanish Sayen.2023.SPANISH.2160p.AMZN.WEB-DL.x265.10bit.HDR10Plus.DDP5.1-NOGRP   gakkgakk
Non HI version. Latin Spanish 
Swedish Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Swedish Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Swedish Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Tagalog Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Tagalog Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Tamil Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Tamil Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Tamil Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Telugu Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Telugu Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Telugu Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Thai Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Thai Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Thai Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Turkish Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Turkish Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Turkish Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Ukrainian Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Ukrainian Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Ukrainian Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Vietnamese Sayen.2023.WEBRip.Amazon   ChristopherCavco
 
Vietnamese Sayen.2023.WEB-DL.Amazon   ChristopherCavco
 
Vietnamese Sayen.2023.WEB.H264-RBB   Pinguoin
 
Vietnamese Sayen.2023.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264   Vicchouzai
Phụ đề chính thức từ Amazon Prime Video. Sayen (2023). Duration: 1h 34min. Biên dịch: Pham Thanh Phuong. Nội dung: Cô nàng Sayen đang săn lùng những kẻ đã sát hại bà của cô. Sử dụng sự đào tạo và kiến thức về tự nhiên của mình, cô ấy có thể lật ngược tình thế khi biết được âm mưu từ một tập đoàn đang đe dọa vùng đất tổ tiên của người dân cô ấy. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Enjoy!!! 
Vietnamese Sayen.2023.2160p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.HEVC.alfaHD   Vicchouzai
Phụ đề chính thức từ Amazon Prime Video. Sayen (2023). Duration: 1h 34min. Biên dịch: Pham Thanh Phuong. Nội dung: Cô nàng Sayen đang săn lùng những kẻ đã sát hại bà của cô. Sử dụng sự đào tạo và kiến thức về tự nhiên của mình, cô ấy có thể lật ngược tình thế khi biết được âm mưu từ một tập đoàn đang đe dọa vùng đất tổ tiên của người dân cô ấy. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Enjoy!!! 
Vietnamese Sayen.2023.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264   Vicchouzai
Phụ đề chính thức từ Amazon Prime Video. Sayen (2023). Duration: 1h 34min. Biên dịch: Pham Thanh Phuong. Nội dung: Cô nàng Sayen đang săn lùng những kẻ đã sát hại bà của cô. Sử dụng sự đào tạo và kiến thức về tự nhiên của mình, cô ấy có thể lật ngược tình thế khi biết được âm mưu từ một tập đoàn đang đe dọa vùng đất tổ tiên của người dân cô ấy. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Enjoy!!!