Tankers Imdb

  • Release info:
    Несокрушимый.2018.BDRip.1080p.DTS.AC3.5.1.Vietnamese
  • A commentary by
    Phuc_Lai
  • Một bộ phim của Đạo diễn Kônxtantin Mắcximốp, về Anh hùng Liên bang Xô-viết đại úy Xêmiôn Kônôvalốp (1920 - 1989). Trong trận đánh ngày 13/7/1942 kíp xe tăng do ông chỉ huy đã tiêu diệt 16 xe tăng phát-xít, bị bắn cháy họ còn chiếm được một xe tăng của Đức để trở về. Kỷ niệm 74 năm ngày chiến thắng Phát-xít. Xong ngày 7/5/2019. Resynch cho bản Blueray, có sửa đôi chỗ.