The Bullet Vanishes (Xiao Shi De Zi Dan / 消失的子弹) Imdb