« back to profile

Subtitles by JinHan_27 (1209)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Indonesian Broker (Fatal Encounter / Zhi Ming Xie Hou / Xin Tiao Yuan Ji Hua / Qian Ke / 心跳源计划)
(2021)
TV   0 comments 0 received 6
3 hours ago
English Perfect and Casual (Mr Perfect and Miss Average / Wan Mei Xian Sheng He Cha Bu Duo Xiao Jie / 完美先生和差不多小姐)
(2020)
TV   0 comments 0 received 10
3 hours ago
English Broker (Fatal Encounter / Zhi Ming Xie Hou / Xin Tiao Yuan Ji Hua / Qian Ke / 心跳源计划)
(2021)
TV   0 comments 0 received 37
16 hours ago
English Ancient Love Poetry (Eternal Dust / The Legend of Gu and Jue / Gu Jue Zhuan / 千古玦尘)
(2021)
TV   0 comments 0 received 23
18 hours ago
English Tears in Heaven (Variety Flowers At Seaside / 佳期如梦之海上繁花)
(2021)
TV   0 comments 0 received 13
19 hours ago
English Silent Evidence (The Silent Testimony of Forensic Doctor Qin Ming Zhi / Fa Yi Qin Ming Zhi Wu Sheng De Zheng Ci / 法医秦明之无声的证词)
(2021)
TV   0 comments 0 received 19
22 hours ago
Indonesian My Fated Boy (My Neighbour is Not Grown Up / Love Me Like a Child / Wo De Ling Ju Bu Zhang Da / 我的邻居长不大)
(2021)
TV   0 comments 0 received 11
1 days ago
English My Fated Boy (My Neighbour is Not Grown Up / Love Me Like a Child / Wo De Ling Ju Bu Zhang Da / 我的邻居长不大)
(2021)
TV   0 comments 0 received 88
1 days ago
English The Flaming Heart (Ni Hao / Huo Yan Lan / 你好)
(2021)
TV   0 comments 0 received 72
1 days ago
English Litter To Glitter (Youth Inn / Ran Shao Ba Fei Chai / Qing Chun Ke Zhan / 燃烧吧废柴)
(2021)
    0 comments 0 received 35
1 days ago
Indonesian Lover or Stranger (Lover Who is a Stranger / Strange Lover / Unfamiliar Lover / Mo Sheng De Lian Ren / 陌生的恋人)
(2021)
    0 comments 0 received 16
2 days ago
English Lover or Stranger (Lover Who is a Stranger / Strange Lover / Unfamiliar Lover / Mo Sheng De Lian Ren / 陌生的恋人)
(2021)
Web   0 comments 0 received 52
2 days ago
Indonesian The Secret of Love (Bu Neng Lian Ai De Mi Mi / The Secret of Not Falling in Love / 不能恋爱的秘密)
(2021)
TV   0 comments 1 received 12
2 days ago
English The Secret of Love (Bu Neng Lian Ai De Mi Mi / The Secret of Not Falling in Love / 不能恋爱的秘密)
(2021)
TV   0 comments 0 received 24
2 days ago
English Truth or Dare (Wrong Carriage / Right Groom / Hua Hao Yue You Yuan / 花好月又圆)
(2021)
TV   0 comments 0 received 78
2 days ago
English The Lost Tomb 2: Explore With the Note (Yun Ding Tian Gong / The Lost Tomb 2: Heavenly Palace on the Clouds / 云顶天宫)
(2021)
TV   0 comments 0 received 32
2 days ago
English Be Together (Wo He Wo Men Zai Yi Qi / 我和我们在一起)
(2021)
TV   0 comments 0 received 73
3 days ago
English Falling Into Your Smile (You are Beautiful When Smiling / Ni Wei Xiao Shi Hen Mei / 你微笑时很美)
(2021)
Blu-ray   0 comments 0 received 110
3 days ago
English Unforgettable Love (Mr. He's Love Don't Forget / He Xian Sheng De Lian Lian Bu Wang / 贺先生的恋恋不忘)
(2021)
Web   0 comments 0 received 169
5 days ago
English Ordinary Glory (PingFanDeRongYao / Trust / Ping Fan / 平凡的荣耀)
(2020)
TV   0 comments 0 received 11
6 days ago
Indonesian Litter To Glitter (Youth Inn / Ran Shao Ba Fei Chai / Qing Chun Ke Zhan / 燃烧吧废柴)
(2021)
TV   0 comments 0 received 15
7 days ago
English Summer Again (Mint Summer / Summer of Mint / Bo He Zhi Xia / Bok Ho Ji Ha / 薄荷之夏)
(2021)
Web   0 comments 0 received 53
9 days ago
English Go Fridge Season 7 (Bai Tuo Le Bing Xiang Di Qi Ji / Bai Tuo Le Bing Xiang Hong Pa Ji / Play! Fridge: Season 7 / 拜托了冰箱轰趴季)
(2021)
Web   0 comments 0 received 9
9 days ago
Indonesian The Flaming Heart (Ni Hao / Huo Yan Lan / 你好)
(2021)
TV   0 comments 0 received 24
10 days ago
English The Trick of Life and Love (Ji Zhi De Lian Ai Sheng Huo / 机智的恋爱生活)
(2021)
Blu-ray   0 comments 1 received 149
12 days ago
English Don't Leave After School (Don't Go After School / Don't Give Up / Fangxue Bie Zou / 放学别走)
(2021)
TV   0 comments 0 received 45
13 days ago
Indonesian Make A Wish (Meow / Please Make A Wish / Miao / Qing Xu Yuan / 喵,请许愿)
(2021)
Web   0 comments 1 received 13
14 days ago
English Make A Wish (Meow / Please Make A Wish / Miao / Qing Xu Yuan / 喵,请许愿)
(2021)
Web   0 comments 1 received 55
14 days ago
English My Dear Guardian (Dear Military Uniform / Chan Ngoi Di Yung Jong / 亲爱的戎装)
(2021)
Web   0 comments 0 received 56
16 days ago
English Love Alice or Not (Ai Bu Ai Li Si / Oi Bat Oi Leut Si / 愛不愛栗絲)
(2020)
Web   0 comments 0 received 10
17 days ago
Indonesian Tears in Heaven (Variety Flowers At Seaside / 佳期如梦之海上繁花)
(2021)
TV   0 comments 0 received 25
17 days ago
English Praomook (Prow Mook / พราวมุก)
(2021)
Web   0 comments 0 received 140
18 days ago
English My Love (Ni De Hun Li / Your Wedding / 你的婚礼)
(2021)
Blu-ray   0 comments 0 received 47
22 days ago
English Mysterious Love (Ta Zai Ni Guang Zhong Gao Bai / Ban Yin / 他在逆光中告白)
(2021)
Blu-ray   0 comments 0 received 138
22 days ago
Indonesian The Rebel Princess (Emperor Phoenix / Di Feng Ye / Shang Yang Fu / 上阳赋)
(2021)
Blu-ray   0 comments 0 received 12
22 days ago
English Love Is Science (Lian Ai Shi Ke Xue / Lian Ai Shi Kexue / 戀愛是科學)
(2021)
Web   0 comments 0 received 19
22 days ago