« back to profile

Subtitles by luvmichelle (1510)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English My Queen (My Female Lead Don't be Too Cute / Wo De Nu Zhu Bie Tai Meng / 我的女主别太萌)
(2021)
    0 comments 0 received 21
8 hours ago
English Stop! Miss Hua (Stand Still! Miss Hua / Zhanzhu! Hua Xiaojie / 站住! 花小姐)
(2021)
    0 comments 0 received 26
8 hours ago
English Antares - First Season
(2021)
    0 comments 0 received 6
8 hours ago
English Once Given, Never Forgotten (Your Name / My Surname / Your Name and My Last Name / Ni De Ming Zi Wo De Xing Shi / 你的名字我的姓氏)
(2021)
    0 comments 0 received 11
8 hours ago
English Crush (It Turns Out I Love You Very Much / So I Love You Very Much / Yuan Lai Wo Hen Ai Ni / 原来我很爱你)
(2021)
    0 comments 0 received 26
8 hours ago
English First Love Again (Sweet on Series / Time Machine / Xun Huan Chu Lian / Shi Guang Ji / 循环初恋)
(2021)
    0 comments 0 received 21
8 hours ago
English Be My Dream Family (In My Wildest Dreams / Sokado Ggumgyeol / 속아도 꿈결 )
(2021)
    0 comments 0 received 8
8 hours ago
English Broker (Fatal Encounter / Zhi Ming Xie Hou / Xin Tiao Yuan Ji Hua / Qian Ke / 心跳源计划)
(2021)
    0 comments 1 received 27
1 days ago
English Timeless Love (Shi Guang Yu Ni Bie Lai Wu Yang / 时光与你别来无恙 )
(2021)
    0 comments 1 received 41
1 days ago
English Crush (It Turns Out I Love You Very Much / So I Love You Very Much / Yuan Lai Wo Hen Ai Ni / 原来我很爱你)
(2021)
    0 comments 1 received 60
1 days ago
English Once Given, Never Forgotten (Your Name / My Surname / Your Name and My Last Name / Ni De Ming Zi Wo De Xing Shi / 你的名字我的姓氏)
(2021)
    0 comments 1 received 24
1 days ago
English My Deskmate (My Deskmate is on Hot Search Again / Wo De Tong Zhuo You Shang Ri Sou Le / 我的同桌又上热搜了)
(2021)
    0 comments 1 received 38
1 days ago
English You Are My Glory (You're My Glory / Ni Shi Wo De Rong Yao / 你是我的荣耀)
(2021)
    0 comments 1 received 149
1 days ago
English Broker (Fatal Encounter / Zhi Ming Xie Hou / Xin Tiao Yuan Ji Hua / Qian Ke / 心跳源计划)
(2021)
    0 comments 0 received 39
2 days ago
English Once Given, Never Forgotten (Your Name / My Surname / Your Name and My Last Name / Ni De Ming Zi Wo De Xing Shi / 你的名字我的姓氏)
(2021)
    0 comments 0 received 18
2 days ago
English Timeless Love (Shi Guang Yu Ni Bie Lai Wu Yang / 时光与你别来无恙 )
(2021)
    0 comments 0 received 45
2 days ago
English My Deskmate (My Deskmate is on Hot Search Again / Wo De Tong Zhuo You Shang Ri Sou Le / 我的同桌又上热搜了)
(2021)
    0 comments 0 received 38
2 days ago
English You Are My Glory (You're My Glory / Ni Shi Wo De Rong Yao / 你是我的荣耀)
(2021)
    0 comments 0 received 131
2 days ago
English Crush (It Turns Out I Love You Very Much / So I Love You Very Much / Yuan Lai Wo Hen Ai Ni / 原来我很爱你)
(2021)
    0 comments 0 received 44
2 days ago
English Broker (Fatal Encounter / Zhi Ming Xie Hou / Xin Tiao Yuan Ji Hua / Qian Ke / 心跳源计划)
(2021)
    0 comments 0 received 27
3 days ago
English Antares - First Season
(2021)
    0 comments 0 received 7
3 days ago
English You Are My Glory (You're My Glory / Ni Shi Wo De Rong Yao / 你是我的荣耀)
(2021)
    0 comments 0 received 189
3 days ago
English Timeless Love (Shi Guang Yu Ni Bie Lai Wu Yang / 时光与你别来无恙 )
(2021)
    0 comments 0 received 34
3 days ago
English Once Given, Never Forgotten (Your Name / My Surname / Your Name and My Last Name / Ni De Ming Zi Wo De Xing Shi / 你的名字我的姓氏)
(2021)
    0 comments 0 received 18
3 days ago
English My Deskmate (My Deskmate is on Hot Search Again / Wo De Tong Zhuo You Shang Ri Sou Le / 我的同桌又上热搜了)
(2021)
    0 comments 0 received 44
3 days ago
English Stop! Miss Hua (Stand Still! Miss Hua / Zhanzhu! Hua Xiaojie / 站住! 花小姐)
(2021)
    0 comments 0 received 66
3 days ago
English My Queen (My Female Lead Don't be Too Cute / Wo De Nu Zhu Bie Tai Meng / 我的女主别太萌)
(2021)
    0 comments 1 received 73
4 days ago
English Broker (Fatal Encounter / Zhi Ming Xie Hou / Xin Tiao Yuan Ji Hua / Qian Ke / 心跳源计划)
(2021)
    0 comments 0 received 30
4 days ago
English Unforgettable Love (Mr. He's Love Don't Forget / He Xian Sheng De Lian Lian Bu Wang / 贺先生的恋恋不忘)
(2021)
    0 comments 0 received 87
4 days ago
English Broker (Fatal Encounter / Zhi Ming Xie Hou / Xin Tiao Yuan Ji Hua / Qian Ke / 心跳源计划)
(2021)
    0 comments 0 received 27
4 days ago
English Unforgettable Love (Mr. He's Love Don't Forget / He Xian Sheng De Lian Lian Bu Wang / 贺先生的恋恋不忘)
(2021)
    0 comments 0 received 91
4 days ago
English First Love Again (Sweet on Series / Time Machine / Xun Huan Chu Lian / Shi Guang Ji / 循环初恋)
(2021)
    0 comments 0 received 63
5 days ago
English Broker (Fatal Encounter / Zhi Ming Xie Hou / Xin Tiao Yuan Ji Hua / Qian Ke / 心跳源计划)
(2021)
    0 comments 0 received 39
6 days ago
English First Love Again (Sweet on Series / Time Machine / Xun Huan Chu Lian / Shi Guang Ji / 循环初恋)
(2021)
    0 comments 0 received 63
6 days ago
English Stop! Miss Hua (Stand Still! Miss Hua / Zhanzhu! Hua Xiaojie / 站住! 花小姐)
(2021)
    0 comments 0 received 91
6 days ago
English Reset in July (Goodbye in July / Pei Ni Dao Shi Jie Zhong Jie / 陪你到世界终结)
(2021)
    0 comments 0 received 35
6 days ago